19.04.2023

Cyberprzestępczość trzecią co do wielkości gospodarką świata 

Raport

Firma Cybersecurity Ventures opublikowała raport z predykcją na 2023 rok, z którego wynika, że cyberprzestępczość będzie kosztowała cały świat aż 8 bilionów dolarów. 

Suche liczby nie dają wyobrażenia o skali zjawiska bez zestawienia ich z innym punktem odniesienia. Porównajmy tę liczbę z wielkością największych gospodarek świata, co pozwoli wyobrazić sobie ogrom tego zjawiska.

Cyberprzestępczość jest trzecią „gospodarką” świata, zaraz po USA i Chinach i znacznie większą niż gospodarka Japonii. Roczne PKB Polski w porównaniu z Cyberprzestępczością jest prawie 12 razy mniejsze! Cyberprzestępczość to już teraz ponad 7% światowego PKB!

Warto zwrócić uwagę na dynamikę wzrostu poszczególnych gospodarek, gdzie większość z nich nie przekracza 3% a cyberprzestępczość wykazuje 15% wzrost w skali roku co oznacza, że w 2025 roku świat otrzyma „rachunek” o wartości przekraczającej 10 bilionów dolarów

„Koszty cyberprzestępczości obejmują uszkodzenie i zniszczenie danych, kradzież pieniędzy, utratę produktywności, kradzież własności intelektualnej, kradzież danych osobowych i finansowych, defraudację, oszustwo, zakłócenie normalnego toku działalności po ataku, dochodzenie kryminalistyczne, przywrócenie i usunięcie zhakowanych danych i systemów oraz uszczerbek na reputacji”.

Więcej znajdziesz w raporcie o cyberprzestępczości 2022, opublikowanym przez Cybersecurity Ventures, który zawiera fakty, liczby, prognozy i statystyki dotyczące cyberekonomii, które pokazują skalę cyberzagrożenia, przed którym stoimy, oraz dane rynkowe, które pomagają zrozumieć, co można z tym zrobić. Link do artykułu, z którego można pobrać raport i obejrzeć WIDEO:
https://cybersecurityventures.com/cybercrime-to-cost-the-world-8-trillion-annually-in-2023/

Wnioski

Jak z tym walczyć? To oczywiście dość złożone i wielowymiarowe zagadnienie, na które nie ma jednej, prostej odpowiedzi. W większości przypadków jest jednak jeden wspólny mianownik – człowiek. 

Czy wiesz, że ponad 90% scenariuszy ataków wykorzystuje na jakimś etapie komunikację z człowiekiem? Dla przestępców to człowiek jest kluczem do wysokiej stopy zwrotu z tej intratnej „działalności”. 

Czy można to zmienić? Można, a nawet trzeba! Sama technologia jest bardzo istotna, ale już dawno nie wystarczy (czemu dowodzą również powyższe liczby). Czynnik ludzki jest najbardziej zaniedbanym elementem cyberbezpieczeństwa w większości firm, a jednocześnie obszarem umożliwiającym największy wzrost ich odporności. Jest to jednocześnie największa szansa (podejmując działanie) i największe zagrożenie (nie robiąc nic), Jest to również inwestycja znacznie tańsza niż zakup kolejnej technologii, która w ogólnym rozrachunku niewiele zmieni. 

Warto jednak zaznaczyć, że samo dostarczenie wiedzy (czyli najczęściej kupienie szkoleń) nie działa. Dopiero wdrożenie programu Security Awareness Nowej Generacji pozwoli na 8 krotne zwiększenie odporności Twojej organizacji na cyberzagrożenia.

Nie czekaj, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji