20.11.2023

Rola komunikacji w cyberbezpieczeństwie

W dobie dynamicznego rozwoju cyberbezpieczeństwa rola security managerów staje się kluczowa nie tylko w zakresie wdrażania nowoczesnych narzędzi, lecz także w budowaniu fundamentów trwałego bezpieczeństwa organizacyjnego. Już dawno bezpieczeństwo przestało być domeną technologiczną a stało się zajęciem multidyscyplinarnym wymagającym szerokiego spojrzenia na ten proces z uwzględnieniem wielu elementów. Jednym z najważniejszych filarów tej strategii jest skuteczna komunikacja. Jednocześnie jest to najbardziej niedoceniany, wręcz chciałoby się powiedzieć traktowany „po macoszemu” element, który w olbrzymim stopniu decyduje o odporności organizacji na zagrożenia.

"W centrum procesów bezpieczeństwa jest zawsze człowiek ze swoimi słabościami i ograniczeniami. Lekceważenie tego faktu prowadzi zawsze do porażki."

Budowanie zaufania i poczucia sprawczości

Wdrożenia nowych systemów bezpieczeństwa często spotykają się z oporem pracowników, dla których zmiana oznacza nie tylko nowe procedury, ale także nowe wyzwania. W tym kontekście, rola komunikacji staje się kluczowa. Dział cyberbezpieczeństwa powinien być jak tłumacz, przekonujący pracowników, że nowe rozwiązania są nie tylko konieczne, ale także korzystne. Poprzez otwartą rozmowę i jasny przekaz, można przekonać personel, że nowe systemy są nieodłącznym elementem współczesnej rzeczywistości biznesowej, chroniąc prywatność danych i stabilność organizacji. Warto jednocześnie podkreślić istotną rolę każdego pracownika w łańcuchu bezpieczeństwa oraz budowaniu odporności organizacji na cyberzagrożenia.

"Komunikacja jest traktowana jako narzędzie do przekazania suchych informacji i poleceń a nie jako narzędzie do kształtowania ludzkich postaw i budowania zaangażowania."

Zastanówmy się przez chwilę jak to wygląda na co dzień w większości organizacji. Komunikacja skupia się na prostym przekazywaniu informacji i poleceń. Jest najczęściej realizowana incydentalnie i nie stanowi stałego elementu łączności Działu Cyberbezpieczeństwa z pracownikami firmy. Na domiar złego najczęściej jest to tylko komunikacja jednokierunkowa, co jest bardzo poważnym błędem. 

Skutki niewłaściwej komunikacji

Niewłaściwa komunikacja lub jej brak, może prowadzić do poważnych konsekwencji dla organizacji. Warto zrozumieć, jakie negatywne skutki mogą wyniknąć z braku jasności i efektywności w przekazywaniu informacji pracownikom. Poniżej kilka argumentów:

  1. Ignorowanie procedur bezpieczeństwa - Niewłaściwa komunikacja może skutkować brakiem zrozumienia lub akceptacji nowych procedur bezpieczeństwa przez pracowników. Pracownicy, nie rozumiejąc ich znaczenia lub nie dostrzegając korzyści, mogą ignorować określone zasady, co znacznie zwiększa ryzyko naruszeń bezpieczeństwa.
  2. Ryzyko większej ilości błędów – To właśnie błędy ludzkie stanowią istotny element naruszeń bezpieczeństwa. Brak jasnych instrukcji i komunikatów może prowadzić do ich znacznego wzrostu. Pracownicy, nie będąc świadomi poprawnych procedur, mogą przypadkowo naruszać zasady bezpieczeństwa, co jeszcze bardziej zwiększa potencjalne ryzyko incydentów.
  3. Opór i niechęć pracowników - Niewłaściwa komunikacja może wywoływać opór wśród pracowników, którzy czują się niedostatecznie poinformowani lub niezrozumiani. Opór utrudnia proces wdrożenia, a także może prowadzić do utrzymania złych nawyków, zamiast przystosowania się do nowych wymagań bezpieczeństwa.
  4. Zaniedbywanie praktyk bezpieczeństwa - Niejasne komunikaty mogą prowadzić do zaniedbywania praktyk bezpieczeństwa przez pracowników. Jeśli nie będą świadomi konieczności stosowania się do określonych zasad, mogą bagatelizować istotę bezpieczeństwa, co stwarza potencjalne ryzyko dla organizacji.
  5. Zła reputacja Działu Cyberbezpieczeństwa - Nieudolna komunikacja może wpływać na reputację działu bezpieczeństwa w oczach pracowników. Jeśli komunikacja jest niejasna lub nieefektywna, mogą tracić zaufanie do działań bezpieczeństwa w organizacji niestosując się do nich świadomie. Spróbujcie wtedy zawnioskować o podwyższenie budżetu do zarządu (zarząd to też ludzie, którzy mogą nie rozumieć tego co robicie).
  6. Zwiększenie ryzyka incydentów i naruszeń - Niewłaściwa komunikacja może zwiększać ryzyko wystąpienia incydentów bezpieczeństwa. Pracownicy, nie zdając sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń, mogą być bardziej podatni na działania cyberprzestępców.
  7. Brak skutecznej reakcji na incydenty - Jeśli pracownicy nie są dostatecznie poinformowani o procedurach reagowania na incydenty, organizacja może doświadczyć opóźnień lub braku reakcji. Brak skutecznej komunikacji w tym obszarze może prowadzić do pogorszenia sytuacji w przypadku wystąpienia zagrożeń. Wyobraźcie sobie zarządzanie poważnym kryzysem w takich warunkach.

Rola Działu Cybersecurity w komunikacji

Security managerowie nie tylko są odpowiedzialni za bezpieczeństwo systemów w firmie, ale także pełnią kluczową rolę w budowaniu kultury bezpieczeństwa poprzez efektywną komunikację. Jako liderzy, muszą działać jako most pomiędzy technicznymi aspektami bezpieczeństwa a zrozumieniem pracowników. Otwarta i dwukierunkowa komunikacja jest kluczem do zbudowania zaufania i motywacji pracowników do przestrzegania nowych zasad. Powinniśmy aktywnie słuchać opinii i obaw pracowników, ponieważ odpowiedzi na pytania i rozwiązywanie wątpliwości zawsze wzmacniają zaangażowanie pracowników w proces bezpieczeństwa.

"Dobra komunikacja pozwala na efektywne budowanie pozycji security managera w organizacji, co pozwala na łatwiejsze zdobywanie budżetu na realizację zadań związanych z cyberbezpieczeństwem."

Należy zwrócić uwagę na aspekt prewencyjny komunikacji. Regularne informowanie pracowników o nowych zagrożeniach cybernetycznych, aktualizacjach procedur czy praktycznych wskazówkach stanowi barierę ochronną przed potencjalnymi incydentami. Kampanie informacyjne, regularne szkolenia, czy też cykliczne spotkania to narzędzia, które nie tylko utrzymują pracowników świadomymi zagrożeń, ale także uczą ich praktycznych umiejętności obronnych. 

Jak to zrobić?

Czy dział cyberberzpieczeństwa powinien się zająć realizacją strategii komunikacyjnej? Raczej nie, ponieważ wymaga to posiadania odpowiednich umiejętności, które rzadko znajdziemy w zespole, zorientowanym przecież bardzo mocno na technologię. Wymaga to stworzenia zespołu interdyscyplinarnego w którym koniecznie muszą znaleźć się osoby z działu komunikacji. To nie wszystko. Doskonałym narzędziem do wprowadzenia mocnej i skutecznej komunikacji jest wdrożenie programu Security Awareness. Chodzi o wdrożenie programu, którego rdzeniem jest właśnie budowa skutecznej komunikacji a nie skupienie się tylko na realizacji szkoleń i testów phishingowych.

"Większość specjalistów od cyberbezpieczeństwa świetnie rozumie problem, ale naprawdę źle komunikuje rozwiązanie."

Komunikację należy realizować poprzez różnorodne kanały, takie jak regularne spotkania (live oraz online), wiadomości e-mail, intranet czy komunikatory wewnętrzne. Z perspektywy security managera, komunikacja związana z cyberbepieczeństwem jest najważniejsza i powinna być skonstruowana tak, aby skutecznie wyróżnić się z szumu komunikacyjnego w organizacji i zdobyć uwagę pracowników. Wymaga to spójnej strategii, atrakcyjnej formy i ciekawych treści, a to nie jest zadaniem trywialnym.

Podsumowanie

Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań bezpieczeństwa to nie tylko kwestia technologii, ale przede wszystkim ludzi i skutecznej komunikacji. Security managerowie, jako kluczowi liderzy w obszarze bezpieczeństwa, powinni zdawać sobie sprawę z roli, jaką pełnią w budowaniu kultury bezpieczeństwa. Poprzez aktywną komunikację, transparentność i stałe monitorowanie, mogą nie tylko zabezpieczyć organizację przed zagrożeniami, ale także przyczynić się do trwałego wzmocnienia kultury bezpieczeństwa w organizacji. W dzisiejszym świecie komunikacja staje się kluczowym narzędziem w rękach security managerów, umożliwiającym skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz efektywne zarządzanie budżetem.

Jedną z najlepszych i najprostszych dróg do zbudowania atrakcyjnej i skutecznej komunikacji jest wdrożenie programu Security Awareness nowej generacji. Filarem tego programu jest właśnie skuteczna komunikacja połączona z dostarczaniem wiedzy, testami praktycznymi, komunikowaniem zasad czy dobrych praktyk. To wszystko podane w atrakcyjnej i angażującej formie. Security Awareness nie jest tylko dla pracowników, to program który ma wspierać pracę działu cybersecurity i zapewnić mu najlepszy, wewnętrzny marketing. To korzyść o której często się zapomina.

"Security Awareness to przemyślana strategia, której celem jest zmiana ludzkich zachowań oraz dostosowanie bezpieczeństwa do możliwości i ograniczeń ludzi!"

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odezwij się do nas.